+98-21-88830532

نمایندگی های معتبر گروه صنعتی صاعدی

نماینده مشهد - شرکت خانه و هتل
نماینده مشهد - شرکت خانه و هتل

آقای نصیری نماینده شهر مشهد شماره تماس: 09153138069 سایت: www.khanehvahotel.com آدرس مشهد، خیابان...

مشاهده

نماینده استان همدان - شرکت متین تجهیز صنعت
نماینده استان همدان - شرکت متین تجهیز صنعت

آقای متین نماینده استان همدان - شرکت متین تجهیز صنعت شماره تماس: 09124912412

مشاهده

نماینده استان هرمزگان جزیره کیش
نماینده استان هرمزگان جزیره کیش

آقای محمد انصاری نماینده استان هرمزگان جزیره کیش شماره تماس: 09126050032 - 09216051032 آدرس:...

مشاهده

نماینده استان قم و اصفهان
نماینده استان قم و اصفهان

آقای محمد جواد باقریان نماینده استان قم و اصفهان شماره تماس: 09126519319 - 09130322709  آدرس:...

مشاهده

نماینده استان کرمان
نماینده استان کرمان

آقای محمد شیخ بهائی شماره تماس: 09125437434 - 03412122642 آدرس:کرمان، بلوار مرادی کرمانی، خیابان...

مشاهده

نماینده استان خوزستان، شهر اهواز
نماینده استان خوزستان، شهر اهواز

آقای شهاب حیدری شماره تماس:  09168184809

مشاهده