+98-21-88830532

عفونی شوئی

یکی از بخشهای مهم در صنعت لاندری بیمارستانی قسمت عفونی شویی میباشد که اهمیت ویژه ای در زمینه کنترل عفونت و جلوگیری از انتشارآن به سایر بخشها را دارا می باشد . جهت کنترل عفونت در این واحد ، البسه ها قبل از ورود به رختشویخانه به تفکیک غیر عفونی و عفونی جداسازی می شوند .

دستگاه های عفونی دو درب با قرارگیری ما بین اتاق عفونی و تمیز ، کاملاً از محیط تمیز رختشویخانه جداشده و تمام ورودی های البسه عفونی ابتدا به اتاقک مخصوص ورود البسه کثیف وارد شده و پس از انجام عمل شستشو از اتاقک تمیز که همان فضای رختشویخانه غیرعفونی می باشد خارج میگردد و در مسیر آبگیری احتمالی و یا خشک کردن کامل و در صورت نیاز سایر فرایندها قرار میگیرند.

ضروریست که فاصله دو اتاق میبایست حتماً به نحوی با دیوارهای مخصوص جداشوند که دیوار بالا و کنارهای دستگاه ها مماس با قسمت تمیز دستگا ه ها میباشد .  به هیچ عنوان نباید هیچ منفذی از اتاق کثیف به اتاق تمیز وجود داشته باشد . ضمناً  فضای رختشویخانه ( علی الخصوص قسمت عفونی ) باید بگونه ای طراحی گردد که دارای سیستم های تهویه و فاضلاب مناسب بوده و همچنین کف ها و دیوارها قابل شستشو باشند.

مصاحبه شبکه ایران کالا با مهندس یاوری

مصاحبه شبکه ایران کالا با مدیرعامل گروه صنعتی صاعدی، مهندس...

از لاندری چه میدانیم ؟

لاندری هتل: در هتل‌های ستاره بالا خدمات عمومی هتل شامل...

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت آخر

 لکه های آرایش صحبت از عرق  شده بود... اگر آرایش میکنید، می...

نمایشگاه بین المللی ایران هلث

گروه صنعتی صاعدی شما را به حضور در بیست و دومین نمایشگاه...