تجهیزات رختشویخانه صنعتی صاعدی که در لاندری و رختشویخانه ها و خشکشویی های هتل، بیمارستان، کلینیک ها و مراکز نگهداری کودکان و سالمندان و در مراکز نظامی و اداری مورد نیاز است.

در حال نمایش 11 نتیجه