دانستنی های رختشویخانه صنعتی

مدیریت لاندری صنعتی

مدیریت لاندری صنعتی

مدیریت تفکیک و جمع آوری، لباس ها و ملحفه ها با رعایت اصول ایمنی و مطابق موازین بهداشتی جهت پیشگیری از انتقال بیماریهای عفونی را مدیریت لاندری صنعتی می نامیم. برای این منظور نیروی انسانی کارآزموده، تجهیزات ایمن و استاندارد و نرم افزار مدیریت لاندری صنعتی بسیار کاربردی است.

بسته به نوع لاندری صنعتی که بیمارستانی، هتلی یا سازمانی دستورالعمل های مختلفی برای حفظ چهارچوب رختشویخانه از سمت سازمان مربوطه صادر می شود. پی گیری و مدیریت اجرای این دستورالعمل ها به عهده مدیر لاندری صنعتی می باشد.

فاکتورهای مدیریت لاندری صنعتی

برای مدیریت لاندری صنعتی به طور تخصصی و اصولی لازم است به موارد زیر توجه ویژه داشته باشید.

تدوین روش های اجرایی “جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های کثیف از بخشها”، جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباسها و ملحفه های آغشته به مواد آلوده خطرناک یا مایعات بدن” ،  و تدوین دستورالعملهای “رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباسها و ملحفه های آلوده “، و” احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده جا مانده در لباسها و ملحفه های کثیف”  و انطباق عملکرد کارکنان با روشها. این دستور العمل ها برای لاندری بیمارستان از سمت وزارت بهداشت و درمان تعیین و ابلاغ می گردد. این موارد شامل:

مستندات مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت رختشویخانه، ارزیابی روش های اجرایی، طرح در کمیته بهداشت محیط، اجرای اقدامات اصلاحی و آگاهی کارکنان رختشویخانه.

مجزا بودن ترالی حمل لباس ها، ملحفه و اقلام پارچه ای تمیز و کثیف با برچسب مخصوص ( الزامی )، جمع آوری و حمل البسه عفونی و غیر عفونی بصورت جداگانه و با اصول بهداشتی و شستشوی و گندزدایی روزانه ترالی ها در محل مخصوص

شستشو، خشک نمودن و ذخیره سازی لباس ها و ملحفه ها مطابق موازین بهداشتی

تدوین و اجرای دستورالعمل کاربرد صحیح مواد شوینده و گندزدا، وجود مواد به اندازه کافی و نظارت بر کاربرد صحیح آن

متناسب بودن درجه و زمان شستشوی ماشین های رختشویی برای تمامی البسه و ملحفه ها و کنترل و اندازه گیری آن

تدوین و اجرای دستورالعمل “ذخیره، توزیع و تحویل لباس/ ملحفه تمیز”

فضا و امکانات و تسهیلات بهداشتی در محیط رختشویخانه

ارزیابی شرایط بهداشت محیط رختشویخانه براساس چک لیست ( طبق شرایط مندرج در آئین نامه تاسیس بیمارستان، قسمت رختشویخانه ) و ارائه نتایج به کمیته بهداشت محیط و اجرای اقدامات اصلاحی

مناسب بودن فضای رختشویخانه از جهت محل ارتباطی رختشویخانه با بخش های مختلف، کف سالم مساحت مناسب با حجم کار ، وجود محل استراحت، سرویس بهداشتی و رخت کن کارکنان، سینک دستشویی مجهز به صابون مایع، دستمال کاغذی و ظروف آشغال پدال دار و  انبار برای نگهداری و ذخیره مواد شوینده، پاک کننده و گندزدا با شرایط بهداشتی

مناسب بودن محیط رختشویخانه از نظر نور، سروصدا، رطوبت، تهویه و دما مورد توجه مدیریت لاندری صنعتی می باشد.

مدیریت عدم مصرف موادآشامیدنی، خوردنی وعدم استعمال دخانیات ضروری است.

مدیریت تفکیک مسیرهای کثیف و تمیز و محدودیت تردد افراد متفرقه به داخل رختشویخانه اهمیت بالایی دارد و در لاندری هتل و بیمارستان دستورالعمل های مربوط به خود را دارد.

رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی تأ سیسات، تجهیزات و ماشین آلات واحد رختشویخانه نیز از اصول کار مدیریت لاندری صنعتی می باشد.

مدیریت  نصب و راه اندازی تاسیسات، تجهیزات و ماشین آلات رختشویخانه براساس توصیه های کارخانه سازنده و انجام سرویس وخدمات نگهداری.

وجود و فعال بودن حداقل دو دستگاه ماشین لباس شویی تمام اتوماتیک براساس برآوردهای ظرفیت مورد نیاز بیمارستان ( اختصاص یک دستگاه به لنژ عفونی ) ، وجود دستگاه اطوی برقی مناسب دارای سوئیچ خودکار قطع جریان برق، استفاده از ماشین های رختشویی صنعتی با ظرفیت متناسب با برآورد حجم کار و تعداد تخت بیمارستانی جهت شستشو

وجود نظام سرجمع داری اموال به منظور تفکیک لباس ها و ملحفه های در گردش از لباس ها و ملحفه های موجود در انبار، تامین و برآورد آماری بیمارستان، میزان لباس، ملحفه و اقلام پارچه ای مورد نیاز برای شرایط بالاترین ضریب اشغال تخت و بحران به صورت مدون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *